BG9DXH西安土匪

兩會詠

歲歲春初聽贊歌
今朝畢集又如何
弄姿豈似銅台望
巧手真堪郢斧過
可惜槐柯癡夢短
應憐離黍舊情多
聖君天縱奸俎醢
東海如今有定波 ​​​

评论

热度(1)